KONFERENCJA: Nowoczesne Technologie Informacyjne I Komunikacyjne Jako Narzędzia Zarządzania Miastem
(systemy GIS i e-Administracja)
O konferencji
Organizatorzy
Partnerzy
Program
Rejestracja
Informacje praktyczne
Kontakt
Galeria
Prezentacje
Organizatorzy
Pliki do pobrania
  O konferencji

Konferencja

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
I KOMUNIKACYJNE
JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTEM

(systemy GIS i e-Administracja)

 

 27-28 września 2007 r. (czwartek - piątek)


Rybnik, Kampus-ośrodek akademicki

 

Układ konferencji : I dzień: System Informacji Przestrzennej (GIS)

     II dzień: e-Administracja.

 

 

Uczestnicy : przedstawiciele miast, gmin i powiatów

 

 

Celem konferencji było pokazanie, w jaki sposób nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne wspomagają i usprawniają proces zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego. Pierwszy dzień konferencji poświęcony został systemom informacji przestrzennej (GIS) służącym do wprowadzania, gro-madzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, których jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego w zarządzaniu miastem i jego przestrzenią. Drugi dzień był podjęciem dyskusji na temat e-Administracji jako jednej z najistotniejszych współcześnie dziedzin modernizacji administracji oznaczającej zasadniczą zmianę podejścia sektora publicznego do świadczonych usług poprzez umieszczenie potrzeb obywatela w centrum podejmowanych działań. W trakcie tego dnia  mówiono o stanie i perspektywach elektronicznej administracji zarówno w Polsce jak i wybranych krajach UE. W sesji II przedstawione zostały zidentyfikowane dotychczas polskie dobre praktyki w dziedzinie świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.

 

 

Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy. Miasto Rybnik, będące centrum dużej ok. 700-tys aglomeracji miejskiej i stolica subregionu zachodniego województwa śląskiego, jest miejscem wielu interesujących, modelowych wdrożeń i dobrych praktyk samorządowych. Wprowadzenie w życie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej – jednego z najciekawszych wdrożeń w tej dziedzinie w Polsce – oznaczało daleko idącą reorientację zarządzania procesami rozwojowymi i metodami kształtowania przestrzeni w mieście. 

Uwaga!

  • Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli samorządu (uczestnicy pokrywają tylko koszt noclegu)
  • Dla pozostałych osób koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł + koszt noclegu (szczegółowe informacje w dziale informacje praktyczne)

DATA I MIEJSCE
27-28 września 2007 r.
Rybnik
PARTNERZY  
KONFERENCJA: Nowoczesne Technologie Informacyjne I Komunikacyjne Jako Narzędzia Zarządzania Miastem